Cjenik

Cjena sa PDV-om
Pregled novog bolesnika 120.00kn
Ponovni pregled(recall) bolesnika 90,00kn
Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom usluga 80.00kn
Lokalni (intraoralni) rentgenski snimak 70,00kn
Lokalna anestezija 50.00kn
Provodna anestezija 75.00kn
RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA
Privremeni ispun 60.00kn
Kompozitni ispun na jednoj plohi 220.00kn
Kompozitni ispun na dvije plohe 263.00kn
Kompozitni ispun na tri plohe 308.00kn
Pečatni ispun 120.00kn
Zubni nakit (skyces) 250.00kn
Izbjeljivanje u ordinaciji 1.000.00kn
Kučno izbjeljivanje(po čeljusti) 750.00kn
ENDODONCIJA
Zub s jednim kanalom u jednoj posjeti (vitalna ekstirpacija) 300.00kn
Zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza,gangrena) 420.00kn
Zub s dva kanala u više posjeta (nekroza,gangrena) 580.00kn
Zub s tri kanala u više posjeta (nekroza, gangrena) 700.00kn
STOMATOLOŠKA PROTETIKA
Djelomična proteza s metalnom osnovom 5.000.00kn
Totalna proteza 4.100.00kn
Privremena krunica 150.00kn
Keramička krunica 1,300,00kn
Nadogradnja 600,00kn
Cirkonska krunica 1.700.00kn
Keramička krunica na implantatu ( sa nadogradnjom ) 3.000.00kn
INDIVIDUALNA PROFILAKSA PARODONTNIH BOLESTI
1.posjet- odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga 273.00kn
2.posjet- pjeskarenje po čeljusti 100.00kn
3.posjet- higijenski tretman( pjeskarenje, uklanjanje kamenca i poliranje 400.00kn
ORALNA KIRURGIJA
Pregled akutnog bolesnika 80.00kn
Vađenje zuba bez anestezije 147.00kn
Vađenje zuba sa separacijom bez anestezije 180.00kn
Vađenje zuba sa šivanjem 300.00kn
Ugradnja implantata „ ASTRA " 5.700,00kn
Ugradnja impantata „ DENTIUM " 4.900,00kn

Cjene su izražene sa PDV-om. cjenik podložan promjenama.

Europa / Hrvatska
Ul. Ivana Pavla ll 46, 23 233 Privlaka
00 385 23 367 582
00 385 91 5207 838
bartulov.natasa@inet.hr